Om denne dialogkonferansen

Overordnet målsetting: Dialogkonferansene støtter arbeidet med utvikling av avdelingslederrollen, kvalitetsutvikling på egen skole og innføring av nytt kvalitetsutviklingssystem og ny kvalitetsutviklingsplan. Formålet med samlingene er å bygge et profesjonelt læringsfellesskap på tvers av skoler, der alle gir og får innspill til forbedringsarbeid gjennom å dele, utforske og utfordre.   

Overordnet tema: Utforske forståelser av innholdet i tiltak i Handlingsplanen (SFK-LM). Hvordan kan det se ut i praksis?  Hva legger vi i begrepene?   

Målgruppe: alle avdelingsledere skole Bergen kommune

Overskrift: Medvirkning som samskaping - lærerrollen og tett på ledelse. 

Denne gangen har vi med oss Mari-Ana Jones og Erlend Dehlin fra NTNU. som vil gi oss påfyll av teori og reflektere sammen med oss rundt elevmedvirkning og tett på ledelse. 

Agenda: 

  • Innledning 

  • Økt 1: Tema: Elev-, lærer- og lederrollen – kreativ og nyskapende. Faglig innspill og refleksjon i grupper. 

  • 11.30-12.15 Lunsj  

  • Økt 2: Tema: Ledelse, medvirkning og autoritet. Faglig innspill og refleksjon i grupper. 

  • 13.15-13.30 Pause 

  • Økt 3: Tema: Tett på ledelse for medvirkning og samskaping i tråd med LK20. Faglig innspill og utforskende samtaler med utgangspunkt i spørsmål/problemstilling fra forarbeidet.  

  • Tilbake i skolegruppen for å reflektere rundt veien videre. 

  • Avrunding 


Forarbeid: 

  1. Lese debattinnlegget Mer rekruttskole i skolen? Et rungende tja! https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/gE3nVA/mer-rekruttskole-i-skolen-et-rungende-tja  

  2. Til utforskende samtaler: Bruk medvirkningsmatrisen (se figur), tenk gjennom og noter et spørsmål/en problemstilling knyttet til det å lede for medvirkning og samskaping i tråd med LK20 Servering: Det blir servert en god lunsj i tillegg til kaffe, te og pausemat.

Avmeldingsfrist: 28.04.23
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: mailto:janneke.tangen@bergen.kommune.no

Produsert av
(Avdeling som har produsert kurset), Bergen kommune
Kurssted
Scandic Bergen City
Tid fra - til
03.05.2023 kl. 10:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 140
Påmeldingsfrist
28.04.2023