Kurs for: leiarar og aktuelt helsepersonell (sjå spesifisering under) i tenesteområde Helse og velferd 

Hausten 2022 tok Time kommune i bruk funksjonen Kjernejournal i fagsystemet Profil. Alt helsepersonell som skal bruke kjernejournalen må først gå gjennom opplæringa “Veiviser for kjernejournal”. Kravet til opplæring har heimel i Forskrift om nasjonal kjernejournal §12. 

Dette kurset er for leiarar og aktuelt helsepersonell (sjukepleiar/vernepleiar/fysioterapeut/ergoterapeut). 


Forutsetninger
Leiarar og helsepersonell i Time kommune (sjukepleiar, vernepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut).
Produsert av
Time kommune
Deltakere
Kurssted
Opplæringsrom
Tid fra - til
24.02.2023 kl. 09:30-11:00
Tidsbruk
1,5 timer
Læringsformat
Arrangement