Om dette kurset


Målgruppe:
Personer som skal bestille varer og tjenester via BkBestilling.

Rekkefølgekrav for deltagelse: For å delta på grunnkurs 3, må du ha gjennomført grunnkurs 1 og 2. Du må også ha fått tilgang til UBW økonomi.

Læringsmål: Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om bestilling, varemottak, arbeidsflyt og behandling av innkjøpsfaktura.

Kursbeskrivelse: Registrering av rekvisisjoner, hvordan søke etter varer/handle på handelsplattformen. 
Kontroll av bestilling/rekvisisjon (kontering/mva-koder).
Rekvisisjon på epost/fritekstbestilling og registrering av varemottak. Avviksbehandling av innkjøpsfaktura uten fakturamatch

VIKTIG om deltagelsen

  1. Ingen andre kan melde deg på enn deg selv. Du må ha ressursnr og brukerid før du kan melde deg på. 

  1. For å få tilgang til å gjøre øvelser i UBW økonomi kursbasen, MÅ deltager ha tilgang til kommunalt nett, enten på jobb-pc tilkoblet hjemmefra, eller på jobb-pc som er direkte koblet i kommunalt nett. 

Er kurset fullt? Hvis kurset er fullt, kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "gå til venteliste". Dersom du ikke får plass innen påmeldingsfristen, må du selv melde deg på neste kurs som er ledig.

Avmeldingsfrist: 20.02.2023  
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursarrangør for å melde fra. Deltakeravgift påløper ikke hvis avmelding skjer før frist.
Kontaktinformasjon til kursarrangør: LRS hjelper deg
Forutsetninger
Du må sørge for at du har tilgang til pc som er tilknyttet Bergen kommune nett på kursdagen slik at du kan gjøre øvingsoppgavene selv. Grunnleggende ferdigheter i bruk av pc og internett, samt tilgang til å se og høre presentasjon via digitalt møterom. Deltagerne må ha gjennomført UBW økonomi grunnkurs 1 - grunnleggende økonomikunnskap og UBW økonomi grunnkurs 2 - leverandørfaktura og internordre.
Produsert av
Ansattservice Økonomitjenester, Bergen kommune
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
22.02.2023 08:30-12:00
Intern pris
650
Ekstern pris
650
Tidsbruk
3,5 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 25
Påmeldingsfrist
20.02.2023