Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett inviterer til informasjonsmøte om skoleskyss. Representanter fra Byrådsavdelingen og Skyss vil gå igjennom regelverk om skoleskyss. Det blir også lagt til rette for å stille spørsmål.  Forhåndsinnsendte spørsmål vil først bli besvart.

Møtet vil bli gjennomført digitalt på Teams.

Målgruppe: Alle ansatte som håndtere henvendelser vedrørende skoleskyss deltar på møtet.

Læringsmål: God kjennskap til regelverk og skolens ansvar i forbindelse med skoleskyss-søknader, i tillegg til kunnskap om å registrere i Skyss Elev.

Program:

  • Regelverk om skoleskyss
  • Skolens ansvar i forbindelse med søknader om skoleskyss
  • Rutiner for saksbehandling:
  1. Ikke-nærskole
  2. Særlig farlig
  3. Innføringsklasser
  4. Skolebytte
  5. Delt bosted
  • Gjennomgang av systemet Skyss Elev (ved Skyss)
  • Eventuelt/ svare på spørsmål 


Instruktører:

Øyvind Slemdal (Seksjon for tilsyn, forvaltning og administrasjon)

Marthe Koch Sæbø (Seksjon for tilsyn, forvaltning og administrasjon)

Marthe Svellingen (Skyss)

Beatriz Grande (Skyss)

Kontaktinformasjon til kursarrangør: mailto:oyvind.slemdal@bergen.kommune.no


Forutsetninger
Det er en fordel at en er kjent med Skyss Elev fra før.
Produsert av
Avdeling for forvaltning og administrasjon, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Bergen kommune
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
21.02.2023 kl. 09:00-11:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
422 av 500
Påmeldingsfrist
17.02.2023