Denne opplæringa er aktuell for alle verneombod og leiarar som har vald, truslar og psykisk belastning som følje av andre som aktuell risiko, og då skal ein ha ei eigen ROS-analyse. På denne opplæringa lærar ein korleis ein jobbar systematisk med dette tema, og korleis ein gjer ei ROS-analyse.

1. Undervisning

a. Kva er krava og korleis kan vi dekke dei
b. Vinning på å jobbe med vald og truslar
c. Bli kjent med overordna rutine -> krav til eiga rutine
d. Compilo - korleis gjer ein ROS-analyse, ved bruk av mal


2. Workshop
Begynne eigen ROS-analyse, med HMS-rådgjevar tilgjengeleg


(ein kan delta på opplæringa fram til lunsj 11.30 også, då går ein glipp av noko på 1. d. og 2. Workshop)

Prerequisites
For verneombod og leiarar, HTV og HVO
Coordinator
Participants
Location
Møterom 401, 4 etg Straume Rådhus
Time from - to
08.30 til 13.00
Estimated time spent
4 timer
Course Type
Event
Available seats
7 of 14