Forståelse for partenes ulike roller er viktig for et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Partene har felles ansvar for å bidra til gode prosesser jf. formålet og samarbeidsbestemmelsen i hovedavtalen. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativ gode tjenester i kommunen.

Om dette kurset

Fellesopplæringen i Hovedavtalen gir grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner. I løpet av fellesopplæringen snakker vi om samarbeid på alle nivå i organisasjonen, tillit og gjensidig forståelse og partenes ulike roller samt sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene.

Det er en forutsetning at leder og tillitsvalgte deltar på kurset sammen.

Les gjerne litt i Hovedavtalen, del B, før kurset. Lenke til Hovedavtalen her.


Prerequisites
Målgruppe for kurset: Enhetsledere, avdelingsledere og tillitsvalgte. Det er en forutsetning at leder og tillitsvalgte deltar på kurset sammen. Forkunnskaper: Kjennskap til Hovedavtalen
Produced by
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Location
Fylkestingssalen A + B
Time from - to
20.03.2022 kl. 09:00-12:00
Course Type
Event
Available seats
27 of 50