Forståelse for partenes ulike roller er viktig for et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Partene har felles ansvar for å bidra til gode prosesser jf. formålet og samarbeidsbestemmelsen i hovedavtalen. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativ gode tjenester i kommunen.

Om dette kurset

Fellesopplæringen i Hovedavtalen gir grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner. I løpet av fellesopplæringen snakker vi om samarbeid på alle nivå i organisasjonen, tillit og gjensidig forståelse og partenes ulike roller samt sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene.

Det er en forutsetning at leder og tillitsvalgte deltar på kurset sammen.

Les gjerne litt i Hovedavtalen, del B, før kurset. Lenke til Hovedavtalen her.


Forutsetninger
Målgruppe for kurset: Enhetsledere, avdelingsledere og tillitsvalgte. Det er en forutsetning at leder og tillitsvalgte deltar på kurset sammen. Forkunnskaper: Kjennskap til Hovedavtalen
Produsert av
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Kurssted
Fylkestingssalen A + B
Tid fra - til
20.03.2022 kl. 09:00-12:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
27 av 50