Dette er eit webinar via Teams kor vi går igjennom funksjonar rundt oppretting av mapper og dokument i kvalitetssystemet Compilo.

Etter webinaret skal du sjølv kunne lage mappestruktur og dokument på eiga eining og ha innsyn i kva dokument typar og moglegheiter systemet har.

 

Målgruppe: leiarar og tilsette i Øygarden kommune som skal ha tilgang til å opprette mapper og dokument i dokumentbiblioteket.

 

Agenda for webinar:

Presentasjon av dokumentbibliotek

Oppretting av mapper

Oppretting av dokument og gjennomgang av dei forskjellege dokument typane i systemet

Arbeidskopiar

Deling av dokument – Eksternt dokumentbibliotek

Søkefunksjon

Leggje på leseliste/favoritt

Leggje til personleg favoritt

Revisjon av dokument


Lenke til webinar finn du att i stadfestinga du motteke på e-post ved påmelding.

Forutsetninger
Leiar eller tilsett i Øygarden kommune som skal ha tilgang til å opprette mapper og dokument i dokumentbiblioteket.
Produsert av
Øygarden kommune
Deltakere
Kurssted
Digitalt kurs
Tid fra - til
02.02.2023 kl. 10:00-11:00
Tidsbruk
1 time
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
19 av 20