Målgruppe: Ledere og ansatte i Bergen Kommune.

Læringsmål: Etter kurset skal du kjenne til IP, koordinator, barnekoordinator, brukermedvirkning og hvordan få støtte og veiledning i dette arbeidet fra KE i Bergen Kommune.

Kursbeskrivelse: Kurset vil gi en kort innføring i individuell plan/koordinator/barnekoordinator, om rettigheter og plikter knyttet til individuell plan og om hvordan koordinatorrollen kan ivaretas. Prosedyrer og rutiner i Bergen kommune, KE sine oppgaver i kommunen og kort om hvordan systemkoordinatorene i KE kan være til støtte for koordinatorer. 

Kurset blir gjennomført digitalt via Teams.

Avmeldingsfrist: 20.04.2023
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 

kathrine.aasebo@bergen.kommune.no 

jenny.beinset@bergen.kommune.no


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Koordinerende enhet, Bergen kommune
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
24.04.2023 kl. 09:00-11:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
61 av 100
Påmeldingsfrist
20.04.2023