På påbyggingskurset går vi djupare inn i saksframlegget og ser nærmare på korleis me formulerer oss i dei ulike delane av teksten. Du kan velje om du vil ha kursmateriell og tilbakemeldingar på bokmål eller på nynorsk. Undervisninga vil veksle mellom dei to målformene. 

Merk at vi tilbyr to påbyggingskurs. Innhaldet er likt på begge og du melder deg berre på eitt av påbyggingskursa.

Sentrale tema på kurset:

  • Kven er avsendar av eit saksframlegg, og korleis skal det vise igjen i teksten?
  • Korleis sørger vi for tydeleg argumentasjon og god samanheng i teksten?
  • Kva kan vi gjere for å skrive så korte saksframlegg som mogleg?
  • Korleis sikrer vi klart og tydeleg språk i eit saksframlegg?
  • Korleis kan vi legge til rette for godt samarbeid og god kvalitetssikring i arbeidet med saksframlegg?

Har du spørsmål om kurset?

Kontakt Vidar Lynghammar vidar.lynghammar@ntb.no

Mobil: 41 68 17 10

Bindande påmelding!

Dette er dyre og etterspurde kurs. Meld deg av om du likevel ikkje kan delta. Du finn avmeldingslenke i e-posten du fekk då du melde deg på.


Forutsetninger
For ansatte i Stavanger kommune som skal skrive saksframlegg
Produsert av
Stavanger kommune
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
21.03.2023 kl. 09:00-12:00
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 15