Om kurset

Kurset gir godt grunnlag for å møte kommunens forpliktelse i henhold til Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kurset gir en innføring i sentrale tema innen øvelsesplanlegging og -gjennomføring, og er rettet mot alle i kommunens organisasjon som har en rolle i organisering av øvelser på alle nivå.

Kurset passer for:

Kurset passer for kommunale ledere og ansatte med beredskapsansvar eller som har en rolle i sin virksomhets beredskapsarbeid.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at deltakerne har gjennomført kurset «Beredskapsanalyse og beredskapsplan». Har man ikke fullført dette vil man likevel ha god nytte av kurset om man har noe erfaring med å planlegge beredskap.

Læringsmål for kurset

Deltagere på kurs i øvingsplanlegging og –gjennomføring, vil etter kurset sitte med forståelse av, og kunne anvende, grunnleggende prinsipper og metoder for planlegging av øvelser i sin organisasjon. 

Deltakerne vil gjennom dette kurset øke sin teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til hvorfor vi har beredskapsøvelser og hvordan man planlegger ulike typer øvelser. Kurset vil gjennomgå og gi deltagerne innsikt i gjeldende lov- og forskriftskrav knyttet til beredskapsøving. Kursdeltagerne er, ved kursslutt, i stand til selv å planlegge og gjennomføre enkle beredskapsøvelser som svarer på kommunens egne risikoforhold og ferdighetsnivå.

Undervisningsmetode

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og praktisk øvingsplanlegging.

Kursets innhold

  • Hvorfor skal vi øve?
  • Relevant lovverk og organisasjonens egne øvingsbehov
  • Prosess og øvelsens plass i beredskapsprosessen
  • Øvingsformer
  • Praktisk planlegging
  • Gjennomføring av beredskapsøvelse (gruppearbeid)
  • Evaluering av beredskapsøvelse
  • Bordøvelse og gruppediskusjon

 Kursansvarlig

Kursansvarlig har lang og bred erfaring i planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser i offentlig sektor. Kursene avholdes av ansatte ved Samfunnssikkerhetens hus.

Informasjon om påmelding

Kurset har påmeldingsnøkkel. Ta kontakt med kursansvarlig for å få tildelt denne.

Praktisk informasjon
Kursets varighet: 1 dag, kl. 08.30-15.30
Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgaten 3, 2. etasje, 5003 Bergen. Oppmøte i foajéen i 1. etasje.
Antall deltakere: 8-16

Lunsj kl. 11-12, besørges av den enkelte kursdeltaker. Kantine i bygget har godt og variert menyutvalg og kan benyttes om ønskelig.

Husk å ta med PC.

Avmeldingsfrist: 13.09.2023
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig ved behov.

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 
E-post: elisabeth.vedeler@bergen.kommune.no eller britt.nymark@bergen.kommune.no


Produsert av
Samfunssikkerhetens hus, Bergen kommune
Kurssted
Rosenkrantz gate 3, Kursrom Gulating
Tid fra - til
19.09.2023 kl. 08:30-15:30
Intern pris
750
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
4 av 16
Påmeldingsfrist
15.09.2023