Kurssted: Sandnes Rådhus Rom: Konferanserom A
Kursholder: Kathrine Nødland, HMS Pris: Gratis
Målgruppe: Ledere og verneombud

Forkunnskaper:
Ingen

Kursbeskrivelse: 

Det er et mål at virksomhetene i Sandnes kommune skal arbeide systematisk med å identifisere risiko og iverksette risikoreduserende tiltak slik at risikoen blir lavest mulig.    Kurset vil derfor omhandle de grunnleggende elementene for risikostyring. Dette innebærer blant annet teori rundt risiko, risikovurderinger og risikohåndtering. Kurset vil inneholde praktiske gruppeoppgaver der deltakerne får erfaring med de verktøyene som er tilgjengelig for risikovurdering i Sandnes kommune. Etter kurset skal deltakerne ha fått en forståelse av hvordan risikostyring skal bidra i det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten/avdelingen.

Tema som tas opp i kurset:

  • Hva er risiko? 
  • Hva er hensikten med risikovurdering?
  • Når skal en risikovurdering utføres?
  • Hvilke metoder er anbefalt for risikovurdering?
  • Håndtering av funn fra risikovurderingen.


Hvis kurset er fullt kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "Gå til venteliste".


Kontaktinformasjon til kursansvarlig:
 kathrine.nodland@sanends.kommune.no
Prerequisites
Ansatt i Sandnes kommune
Produced by
HR v/Kompetansesenter, Sandnes kommune
Participants
Location
Sandnes rådhus, konferanserom A
Time from - to
03.05.23 kl. 09:00-12:00
Estimated time spent
3 timer
Course Type
Event
Available seats
17 of 24
Deadline
26.04.2023