Kurssted: Sandnes Rådhus Rom: Konferanserom A
Kursholder: Kathrine Nødland, HMS Pris: Gratis
Målgruppe: Ledere og verneombud

Forkunnskaper:
Ingen

Kursbeskrivelse: 

Det er et mål at virksomhetene i Sandnes kommune skal arbeide systematisk med å identifisere risiko og iverksette risikoreduserende tiltak slik at risikoen blir lavest mulig.    Kurset vil derfor omhandle de grunnleggende elementene for risikostyring. Dette innebærer blant annet teori rundt risiko, risikovurderinger og risikohåndtering. Kurset vil inneholde praktiske gruppeoppgaver der deltakerne får erfaring med de verktøyene som er tilgjengelig for risikovurdering i Sandnes kommune. Etter kurset skal deltakerne ha fått en forståelse av hvordan risikostyring skal bidra i det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten/avdelingen.

Tema som tas opp i kurset:

  • Hva er risiko? 
  • Hva er hensikten med risikovurdering?
  • Når skal en risikovurdering utføres?
  • Hvilke metoder er anbefalt for risikovurdering?
  • Håndtering av funn fra risikovurderingen.


Hvis kurset er fullt kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "Gå til venteliste".


Kontaktinformasjon til kursansvarlig:
 kathrine.nodland@sanends.kommune.no
Forutsetninger
Ansatt i Sandnes kommune
Produsert av
HR v/Kompetansesenter, Sandnes kommune
Deltakere
Kurssted
Sandnes rådhus, konferanserom A
Tid fra - til
03.05.23 kl. 09:00-12:00
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
17 av 24
Påmeldingsfrist
26.04.2023