Målgruppe: For kommunalt ansatte ved NAV Bergenhus.

Læringsmål: Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Arbeidet med å redusere vold er komplekst og må tilnærmes fra flere hold. En av de viktigste forutsetningene for å få dette til, er å øke kvaliteten på de daglige samspillene mellom tjenestemottaker og personal, og legge til rette for at tjenestetilbudet skaper minst mulig grad av krenkelse og avmakt for den som mottar hjelpen. 

Kursbeskrivelse: MAP er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Programmet er eid av de fire regionale helseforetakene, omtalt i nasjonal helse- og sykehusplan og anbefalt i nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern.

Les mer på: MAP – Sifer


Kontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: mailto:stine.rieber-mohn@bergen.kommune.no


Forutsetninger
For kommunalt ansatte ved NAV Bergenhus.
Produsert av
(Avdeling som har produsert kurset), Bergen kommune
Kurssted
Statsraaden 1 og 2
Tid fra - til
27.03.2023 kl. 08:30-15:30
28.03.2023 kl. 08:30-15:30
Forventet innsats
Krever aktiv deltakelse fra kursdeltakere.
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 20
Påmeldingsfrist
23.03.2023