Dette kurset er ei innføring i rekrutteringsprosessen i Kristiansund kommune

I Kristiansund kommune har vi som mål å rekruttere de best kvalifiserte medarbeiderne gjennom en kompetent, ryddig og effektiv rekrutteringsprosess.

Det er et krav at den som er delegert ansettelsesmyndighet har riktig kompetanse for å kunne gjennomføre en rekrutteringsprosess på en forsvarlig og god måte.

Kurset er delt inn i tre deler: kartleggingsfasen, utlysningsfasen og saksbehandlingsfasen.

Kurset gir en oversikt over ansettelsesprosessen. Kurset går ikke dypt inn i regelverket, men har som mål å gi en oversikt over hvilke vurderinger som må foretas og hvilke regler som må følges når dere skal ansette en ny medarbeider. Det er en forutsetning for å rekruttere at lov og vedtatte retningslinjer for ansettelse følges i hver enkelt ansettelse. Det er derfor viktig at alle som har ansvar for ansettelser setter seg grundig inn i gjeldende regelverk før dere går i gang med en ny rekruttering.

Har dere behov for mer veiledning vedrørende rekrutteringsprosesser generelt eller i forbindelse med en konkret rekruttering kan dere ta kontakt med personalseksjonen: personal@kristiansund.kommune.no.

Målgruppe for kurset

  • Ansatte med ansettelsesmyndighet (f.eks. rådmann, kommunalsjef, seksjonsleder, enhetsleder)
  • Tillitsvalgte
  • Tillitsvalgte som er med i rekrutteringsprosessen
  • Personalseksjonen

Teknisk informasjon 

  • Kurset kan gjennomføres både på PC, nettbrett og telefon
  • Kurset inneholder tekst, video, lyd og bilde

Lykke til med kurset og fremtidige rekrutteringsprosesser!


Sist oppdatert
15.03.2023
Forutsetninger
Dette kurset er beregnet på ansatte i kommunen som jobber med rekruttering
Produsert av
Kristiansund kommune
Tidsbruk
Antall timer 1
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger