Kurs i politisk saksbehandling 24.03.2023


Fylkeskommunen er eit politisk styrt forvaltningsnivå, der det i Vestland fylkeskommune årleg vert lagt fram om lag 1200 saker til handsaming i om lag 150 møter i folkevalde organ. Desse sakene vert produsert av sakshandsamarar i saks- og arkivsystemet vårt, og i samsvar med retningslinjer for fristar, innhald og godt språk i sakene.

  Politisk sekretariat i juridisk seksjon har det overordna ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter i folkevalde organ.

Vi vil svært gjerne at alle som arbeider med politisk saker får med seg dette kurset. Kurset gjer deg eit innblikk i fristar og formelle krav til politiske saker, korleis manøvrere i Elements, og refleksjonar om form, innhald og språk i sakene.    


Forutsetninger
Grunnkurs i Elements må vere gjennomført
Produsert av
Vestland fylkeskommune
Deltakere
Kurssted
Jostedalsbreen, 4.etg, Vestlandshuset
Tid fra - til
24.03.2023 kl.09:00-12:00
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
15 av 25
Påmeldingsfrist
15.03.2023