Innføringer i Webcruiter er et kurs for deg som ønsker å lære deg Webcruiter for å lyse ut stilling og behandle søkere. Gjelder for brukere av Webcruiter, men du må ha en utvidet rolle som gir deg tilgang til å redigere annonsen o.l.

Om dette kurset

Innføring i WebCruiter, som vil inneholde følgende punkter:

  • Utarbeidelse av behov
  • Annonse
  • Intervju
  • Unntak fra offentlighet
  • Fortrinnsrett
  • Evaluering av søkere

Produced by
Anniken Cicilie Furø-Bjørndahl
Participants
Location
Lillestrøm kommune
Time from - to
Torsdag 2.mars 2023
fra kl 09.00-11.00. Kurset avholdes på teams
innkalling sendes ut i forkant av møtet.
Course Type
Event
Available seats
88 of 100
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings