Velkommen på kurs!


Denne opplæringa tar for seg 3 tema. Vi har ein god gjennomgang av HMS-avvik, behandling av dei, og systematisk arbeid med HMS-avvik. Kommuneadvokaten har gjennomgang av varsling, kva som er eit varsel og handtering. Sist gjennomgår vi vernerunde, kva som er hensikta og korleis ein kan gjennomføre vernerunde.

1. Undervisning

a.Kva er krava og korleis kan vi dekke dei
b.Vinning på å jobbe med gitt tema
c.Bli kjent med overordna rutine
d.Compilo – korleis arbeide med gitt tema

Det er fordelaktig at leiar og verneombod deltar saman - men ikkje eit krav. 

Forutsetninger
For leiarar, verneombod, HTV og HVO
Kursansvarlig
Deltakere
Kurssted
Møterom 401, 4 etg Straume Rådhus
Tid fra - til
08.30 til 11.30
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 14