Dette er eit webinar via Teams kor vi går igjennom ROS verktøyet i Compilo. Etter webinaret vil ein kunne ha teknisk innsikt i verktøyet og et godt grunnlag for videre arbeid med ROS analyse.

 

Agenda:

Kva er ei ROS-analyse

Planlegging av ROS

Prosessen

–Deltakarar

–Risikoobjekt

–Risikoidentifisering: kartlegging og diskusjon, samt etablerte tiltak

–Risikoanalyse: konsekvens og sannsyn

–Risikoevaluering og risikohandtering: nye tiltak

Sette Ros som aktiv i eigen organisasjon

Revisjon


Prerequisites
Tilsette i Øygarden kommune
Produced by
Øygarden kommune
Coordinator
Participants
Location
Digitalt kurs
Time from - to
26.04.2023 kl. 14:00-15:00
Estimated time spent
1 time
Course Type
Event
Available seats
18 of 20