Velkommen!

Etat for skole ønsker å gi alle skolene mulighet å ta i bruk elevprodusert podcast som metode i elevens læring. Tilretteleggingen for elevprodusert podcast vil bidra til å imøtekomme satsingene i Sammen for kvalitet- læring og medvirkning og tiltakene i handlingsplanen.  Bruk av elevprodusert podcast vil utvikle lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse, og tilrettelegge for utviklingen av elevenes grunnleggende digitale ferdigheter.

Workshopen forankrer satsingen i skolens styringsdokumenter, gir en innføring i bruk av utstyret og lar deltakerne forsøke å lage en podcast.

Etter workshopen kan skolene ta med seg:

1. 1 Rødecaster Pro
2. 4 Røde Podmic
3. 4 mikrofonstativ
4. 4 mikrofonledninger

Det er forventet at skolene sender minst 2 lærere på workshopene. Dette for å sikre at skolene har kompetanse til å ta utstyret i bruk.
Hvis kombinertskoler sender to lærere fra barnetrinnet og to lærere fra ungdomstrinnet, vil de kunne ta med seg 2 sett av utstyret.
Vi oppfordrer skolene til å sende lærere som ønsker å ta i bruk elevprodusert podcast, men som enda ikke har gjort det. Da vil skolene få et enda større profesjonsfellskap knyttet til dette.


Sted:

 Kurset/ workshopen arrangeres på Etat for skole sitt digital didaktiske verksted i K2- bygget- i rom M162, på Høgskolen på Vestlandet på Kronstad. 

K2-DDV

Påmeldingsfrist:

17. mars- Kurset blir avlyst hvis det er færre enn 10 påmeldte deltakere.


Prerequisites
Ingen forutsetninger nødvendig
Produced by
Etat for skole, Avdeling for kvalitetsutvikling
Location
0 Kurssted ikke avgjort
Time from - to
20.03.2023 kl 12:00-15:15
Estimated time spent
3 timer
Course Type
Event
Available seats
0 of 25
Deadline
17.03.2023
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings