10-faktor analysefase

10-faktor undersøkinga er snart gjennomført, og no begynner den viktige jobben med å forstå resultata. 
I denne fasen skal me sjå på korleis de som leiarar skal jobbe saman med dei tilsette for å analysera, forstå og følgje opp 10-faktor-resultata. 
Me vil gå gjennom dei ulike analyseverktøya de kan nytta når de som leiarar skal gjennomføra avdelingsmøte del 1 og del 2.

For at de skal få trena på verktøya vil me nytta dei overordna resultata.
Resultata av dette vil bli tatt vidare til rådmannen sin leiargruppe. 

På samlinga skal me:

  • saman tolke resultata
  • bli einige om to faktorar me vil bevara og to faktorar me skal betre
  • bli einige om ønska praksis
  • utarbeida ein handlingsplan som fremjar ønska praksis

Me sett opp tre samlingar, og de kan melde dykk på ein av dei.
Dette gjer me for at det da vert mindre grupper og me kan hjelpe dykk betre i treninga. 

På heimesida finn de all info, inkludert alle verktøya de kan nytta. 

Me ser fram til å jobba saman me dykk alle, og me håpar de stille motiverte og klare til å bidra til å gjere arbeidet med arbeidsmiljøet vårt enda betre. 

Møterom: Heradsstyresalen

Forutsetninger
Leiar med personalansvar
Produsert av
HR og innovasjon
Deltakere
Kurssted
Tinghus Voss herad
Tid fra - til
12:00-15:30
Tidsbruk
3,5
Forventet innsats
Aktiv deltaking
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
24 av 40