Kort beskrivelse av kurset innhold.

Om dette kurset


Målgruppe: Ansatte på eiendomsavdelingen i Bergen kommune

Læringsmål: Etter kurset skal du kunne utføre arbeidsoppgaver i BkEiendom

Kursbeskrivelse: Generelt om systemet, Min side, Meldinger, Eiendommer, Grunneiendommer, Uteanlegg, System/komponent, Utstyr, dokumenter, bilder, lister, søk. Import av dwg filer. Forutsetninger
Ansatt på eiendomsavdelingen i Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune
Produsert av
Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune
Deltakere
Kurssted
Innbyggerservice, Kaigaten 4
Tid fra - til
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset