Gjennomgang av ny rutine for tilrettelegging

Sjukefråværet i kommunen er høgt og vi treng å jobbe med ulike tiltak for å redusere det for å sikre eit godt og forsvarleg arbeidsmiljø. Eit av tiltaka er tilrettelegging.

Innhald:

  • Korleis gjer vi det best når vi skal tilrettelegge?
  • Tilretteleggingsplikten
  • Dokumentasjon
  • Tips om andre tiltak, verkemiddel og støttespillarar

Kristin Hool frå arbeidslivssenteret vil informere om tiltaket i IA-avtalen; Ekspertbistand

 I kurset vil case- og gruppearbeid vektleggast.

Kursinstruktører: Veronica Lampe og Aud Winsents


Prerequisites
Leiar, tillitsvald eller verneombod i Bjørnafjorden kommune
Produced by
Bjørnafjorden kommune
Location
Os brannstasjon, undervisningsrom
Time from - to
03.05.2023 kl. 09:00-11:30
Estimated time spent
2,5 time
Course Type
Event
Available seats
2 of 20
Deadline
28.04.2023