Målgruppe for webinaret er lokale saksbehandlere og enhetsledere som bruker dagens løsning i UBW HR. 


Lokale saksbehandlere: Dette er ikke kurs for NYE saksbehandlere - det er derfor nødvendig at ordinært 5 dagers kurs for saksbehandlere er gjennomført.

Ledere: Godkjenning av arbeidsavtaler gjøres av enhetsleder og/eller stedfortreder. Avdelingsleder har ingen rolle i denne løsningen og skal ikke delta på disse webinarene.


Ny løsning for arbeidsavtaler i HR- og lønnssystemet UBW HR

Bergen kommune innfører ny løsning for arbeidsavtaler, kalt EveryOne.

Løsningen erstatter dagens løsning for registrering, endring og avslutning av arbeidsavtaler. Dette gjelder også for tillegg og andre godtgjørelser som utbetales til ansatte og oppdragstakere.

Det som er nytt i løsningen er elektronisk signering (digital signatur) av arbeidsavtale og overføring til dokumentarkiv/personalarkiv. Overføring fra Webcruiter, inklusiv overføring til Kompetanseportalen og arbeidsflyt, blir som før.

Lokale saksbehandlere og enhetsledere som benytter dagens løsning, må gjennomføre opplæring før en kan gå over på ny løsning. Opplæring foregår som webinar på ca. 3,5 timer. Vi anbefaler at enhetsleder og lokal saksbehandler deltar på samme webinar, da tilgang til ny løsning ikke gis, før begge har gjennomført opplæring.

Til høsten stenges dagens løsning. Det vil bli gjennomført noen få webinar til høsten for de som av ulike årsaker ikke kan delta på webinarene før sommeren. 


Informasjon om hvordan du deltar på Webinaret får du når du har meldt deg på.

                                            

Avmeldingsfrist: 09.05.2023

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra.  Kursadministrasjon-UBWHR@bergen.kommune.no 
Produsert av
Bergen kommune, Ansattservice, Forvaltningstjenester - HR systemer
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
09.05.2023 kl. 08:30-12:00
Tidsbruk
ca. 3,5 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
2 av 80
Påmeldingsfrist
05.05.2023