Alle som fyller vilkårene for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få koordinator og utarbeidet individuell plan. 

Målgruppe for kurset: Dette er en opplæring for alle koordinatorer. jf. helse- omsorgstjenesteloven § 7-2. Det gjelder for koordinatorer i alle kommunes virksomheter som har fått tildelt koordinatoroppdrag fra koordinerende enhet.

Kurset vil gi en innføring i:

  • Lovverk
  • Brukerstemmen
  • Koordinatorrollen
  • Koordinators oppgaver
  • Ansvarsgruppemøter
  • Individuell plan
  • Pårørendestøtte
Det er 15 plasser i kurset.

For å få tilgang til å bruke det elektroniske verktøyet for individuell plan, Visam Flyt Samspill, er det satt opp egne kurs i KS Læring.

Forutsetninger
Dette er en opplæring for alle koordinatorer. jf. helse- omsorgstjenesteloven § 7-2. Det gjelder for koordinatorer i alle kommunes virksomheter som har fått tildelt koordinatoroppdrag fra koordinerende enhet.
Produsert av
Sarpsborg kommune
Kurssted
Helsehuset møterom 3.etasje
Tid fra - til
30.05.2023 kl. 12:30-15:00
Tidsbruk
2,5 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
10 av 15
Påmeldingsfrist
30.05.2023