Velkommen til leiarsamling på Scandic Voss.

Me veit alle at me i framtida må gjera noko annleis og me må nytta ressursane våre på ein betre måte. I ein travel kvardag er det kanskje vanskeleg å sjå føre seg korleis ein skal ha tid og rom for å tenkja desse nye tankane, på same tid som me har ein drift me skal halda i gang.

Kva skal til for å få til dette?

Me er så heldige at me har fått med oss Christine Meyer og Monica Rydland, begge frå NHH. Dei skal hjelpa oss til å sjå på kva me skal fokusera på og korleis dei som (mellom)leiarar er gode endringsagentar ute i organisasjonen.  Det vil koma ut meir informasjon om førebuing til samlinga, verktøya me skal nytta og vegen vidare i god tid før samlinga.

Me startar med kaffi kl. 08.30, og programmet startar kl 09.00.

 


Forutsetninger
Leiar med personalansvar HTV HVO
Produsert av
HR og innovasjon
Kurssted
Scandic Hotel
Tid fra - til
08:30 - 15:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
91 av 120
Påmeldingsfrist
19.05.2023