Introduksjon i en barnekoordinators funksjon.

Barnekoordinators rolle.
Forventninger og avklaringer i fellesskap.
Veilederen: "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier".
Gjeldende rutiner, lover og regler.

Kurssted: Reier Søbstads veg 18, inngang C, 7078 Saupstad

Forutsetninger
Målgruppe for kurset: Alle som er oppnevnt som barnekoordinator i TK
Produsert av
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Trondheim kommune
Tid fra - til
20.09.2023 kl. 08:30-11:30
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
4 av 15
Påmeldingsfrist
01.09.2023