Velkommen til kurs med bedriftshelsetjenesten!

Dette kurset er for dere som valgte ut ENDRINGER SOM UTVALGT ARBEIDSMILJØFAKTOR i Grovkartlegging av arbeidsmiljøfaktorer 2023. Kurset skal gi dere økt kunnskap for å kunne jobbe videre med å redusere risikoen denne faktoren utgjør på egen arbeidsplass.

Dette er kun en påmelding til kurset. Selve kurset blir kombinert undervisning på Teams og gruppearbeid inne på egne arbeidsrom med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Det er kun leder som melder seg på kurset fra arbeidsplassen på KS læring.

Kurset må gjennomføres med deltakelse av HMS/arbeidsmiljø gruppen – HUSK DERFOR å sett av tid i kalenderen til resten av HMS/arbeidsmiljø gruppen som skal medvirke.

Etter påmeldingsfrist vil leder få en innkalling på Teams med mer informasjon om kurset.

Vi sees!Foto: Mohamad Assan Pixabay 

Tid fra - til
29.11.2023 kl. 12:00-15:00
Tidsbruk
3
Forventet innsats
Deltakelse fra HMS-/arbeidsmiljøgruppen
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
3 av 10
Påmeldingsfrist
23.11.2023