Dette er eit webinar via Teams kor vi går igjennom ROS verktøyet i Compilo. Etter webinaret vil ein kunne ha teknisk innsikt i verktøyet og et godt grunnlag for videre arbeid med ROS analyse.

 

Agenda:

Kva er ei ROS-analyse

Planlegging av ROS

Prosessen

–Deltakarar

–Risikoobjekt

–Risikoidentifisering: kartlegging og diskusjon, samt etablerte tiltak

–Risikoanalyse: konsekvens og sannsyn

–Risikoevaluering og risikohandtering: nye tiltak

- Sette Ros som aktiv i eigen organisasjon

- Revisjon

Prerequisites
Leiarar, verneombod og tillitsvalde i Øygarden kommune
Produced by
Øygarden kommune
Coordinator
Location
Digitalt kurs
Time from - to
30.11.2023 kl. 12:00-13:00
Estimated time spent
1 time
Course Type
Event
Available seats
11 of 15