Velkommen til denne opplæringsressursen i alternativ supplerende kommunikasjon. Ressursen er bygd opp av moduler som bygger på hverandre. Vi anbefaler at du gjennomgår opplæringen i kronologisk rekkefølge. Du finner de ulike modulene under.

Last updated
18.09.2023
Produced by
Statped
Estimated time spent
10 timer
Course Type
eLearning
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings