Kurset er en lovpålagt grunnopplæring for nye verneombud og nyvalgte medlemmer/ varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalgene.

Kurset vil ta for seg HMS- arbeid generelt; lover, forskrifter, ulike aktører og roller, arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsmetoder.

Skien kommunes organisering av HMS- arbeid vil ha fokus, og hvordan vi sammen skal drive et målretta HMS arbeid

Kurset vil gå over tre hele dager: 6. september, 18.september og 20. september, i tillegg til et digitalt kurs som skal gjennomføres mellom dag 1 og dag 2..

Alle dager er fra 08:30 - 15:00.Mellom dag 1 og dag 2, så skal det gjennomføres ett digitalt kurs.
Alle deltagere anbefales å sette av 6 timer til å gjennomføre den digitale opplæringen mellom dag en og to. Timene må ikke være sammenhengende.

Mål med kurset:

  • en økt forståelse av hva som ligger i arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet
  • en oversikt over ulikt regelverk som regulerer arbeidet til de ulike arbeidsmiljøutvalgene og verneombudene
  • en bedre forståelse og mer kompetanse til å utføre sine roller i arbeidshverdagen


Forutsetninger
Kurset er for nyvalgte verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (faste og vara)
Produsert av
Skien kommune, HR
Deltakere
Tid fra - til
06.09.2023 Kl.08:30-15:00 18.09.2023 Kl.08:30-15:00 20.09.2023 Kl. 08:3015:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
25 av 40
Påmeldingsfrist
31.08.2023