Dette kurset handler om forebygging og oppfølging av rus- og avhengighetsproblematikk blant medarbeidere i Stjørdal kommune. Kurset passer både for ledere, verneombud og andre ansatte som ønsker å lære mer om temaet.

Innhold i kurset:

  • Rus i arbeidslivet
  • Hva kan være kjennetegn på avhengighet?
  • Hva kan man gjøre ved bekymring og mistanke?
  • Er rus og avhengighet en privatsak?
  • Stjørdal kommunes retningslinjer for AKAN-arbeid
  • AKAN-avtale - hva er det?

Det vil også legges opp til diskusjon om relevante caser.

Instruktører: Ane Ravna Rømo og Anne Mari Grønseth, HR-enheten

Kurssted
Møterom Værnes
Tid fra - til
20.09.2023 kl. 12.00-14.00
Tidsbruk
2 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
9 av 10
Påmeldingsfrist
18.09.2023