Kommuneloven fastsetter viktige rammer for kommunens virksomhet. KS Advokatene har utarbeidet et webinar som gir en god oversikt over hvordan den også underbygger kommunens handlefrihet og selvstendighet, samt forventningene som kommunen kan stille til staten. Webinaret bidrar til å gjøre ledere og saksbehandlere mer bevisst på hvordan kommuneloven rammer inn oppgavene til kommunen, som også er viktig når du saksbehandler etter sektorlover. Det gir en en grunnleggende oversikt over hvordan den regulerer kommunens organisasjon, saksbehandling, mm.

Webinaret er obligatorisk for kommunalsjefer og enhetsledere. Kommunalsjefer vurderer hvilke andre ledere og saksbehandlere i sitt kommunalområde som skal se webinaret.


OBS! Passord for kurset er blitt lagt ut i Teams under gruppen "Alle ledere i Horten kommune"/"Generelt"

Sist oppdatert
10.10.2023
Produsert av
KS advokatene
Kursansvarlig
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Nettkurs