VELKOMMEN TIL KLINOBS-KURS TRINN 1 OG 2

Kurset består av 2 trinn, trinn 1 som er grunnleggende ferdigheter og trinn 2 som er hjerte- lungeredning. 

Grunnleggende ferdigheter trinn 1

KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten
innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse.
Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet

Målsettingen for trinn 1 er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge
for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og sub-akutte situasjoner.

 Innhold i kurset (3 timer)

·        Hvorfor Grunnleggende ferdigheter
·         A-B-C-D-E
·         Vurdering av syk pasient
·         Kommunikasjon
·         Ferdighetstrening

HLR – trinn 2

·        Øving på HLR med enredderteknikk

·        HLR med toredderteknikk

·        Toredderteknikk- HLR med bruk av hjertestarter.

 Trinn 2 er et praktisk kurs - vi anbefaler komfortable klær!


Forutsetninger
Ansatte i Ringerike kommune, Modum kommune, Sigdal kommune, Jevnaker kommune, Hole kommune og Krødsherad kommune. Presist oppmøte for å få kurset godkjent. HLR kurs er et praktisk kurs - ha klær tilpasset dette.
Kurssted
Legevakten, Nordlys
Tid fra - til
29.11.2023 kl. 08:00-15:00
Tidsbruk
7 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 26
Påmeldingsfrist
29.11.2023