TERMA står for terapeutisk møte med aggresjon. Kurset består av en teoretisk og en praktisk del.
Økt kunnskap om temaet kan være med på å gjøre den enkelte arbeidstaker bedre i stand til å møte aggresjon og truende atferd fra tjenestemottakere.

Kurset er utviklet i behandlingsmiljø der tjenestemottakere oppholder seg over tid og der det er anledning til å forebygge gjennom riktig behandling og relasjonsbygging.
Målgruppen for kurset er derfor i hovedsak for enheter innen helse og omsorg, og familie og inkludering. Kurset er også åpnet for andre arbeidsmiljø som opplever vold og trusler der en har et kjent forhold til dem som utøver det, f.eks. i skole.

Om dette kurset

TERMA-instruktørene gjennomgår teoretisk del og praktisk trening på aktuelle situasjoner. Dette vil gi kursdeltakerne modeller å arbeide ut fra når aggressive og truende situasjoner oppstår. Gjennom økt kunnskap om aggresjon og faktorer som kan utløse aggressiv og truende atferd, er målet  å forebygge før uønskede hendelser oppstår.

Tema:

Aggresjonsteori, forebygging og kommunikasjon, grensesettende tiltak, skjerming, samhandling, fysiske intervensjoner, risikovurdering og oppfølging etter aggressive episoder.

Visjon til TERMA:

  • bidra til økt sikkerhet for pasienter og ansatte
  • unngå skader på pasienter, brukere, elever osv. og ansatte
  • redusere forekomst av makt og tvang til et minimum
  • redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder

TERMA-instruktører: Remy Fraas og Robert Helle


Ved behov for spesiell tilrettelegging kontakt kursansvarlig.

Forutsetninger
For ansatte som møter på aggresjon og truende atferd i arbeidsdagen sin.
Produsert av
Askøy kommune
Deltakere
Kurssted
Askøy Brannstasjon
Tid fra - til
kl.08:30-15:30
Tidsbruk
1 dag
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 22
Påmeldingsfrist
07.12.2023