Om kurset

Kurset gir et god innføring i oppbygging og innhold i en brukervennlig beredskapsplan og gir et godt grunnlag for å utarbeide og implementere beredskapsplanverk i enheten.

Hvem passer kurset for

Kurset er relevant for ledere, enhetsledere og for kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskap.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at deltakerne enten har gjennomført kurset «Risiko- og sårbarhetsanalyse», har noe erfaring med ROS-analyser eller beredskapsarbeid. Dette er imidlertid ingen forutsetning for å delta på kurset.

Læringsmål for kurset
Kursdeltakerne skal etter kurset:

- Kunne forstå sammenhengen mellom risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyse og beredskapsplanleggingen
- Kunne utarbeide og implementere beredskapsplanverk
- Kunne være en ressursperson beredskapsetablering

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og krever aktiv deltakelse.

Kursets innhold
Beredskapsanalyse:
- Kort gjennomgang av relevant teori og metode
- Praktisk øvelse i å utarbeide enkel beredskapsanalyse

Beredskapsplanverk:
- Gjennomgang av relevant lovverk og hjelpemidler i BkKvalitet
- Gjennomgang av relevant teori
- Innføring i innhold i og utarbeidelse av brukervennlige beredskapsplaner
- Praktisk øvelse i å utarbeide aksjonskort

Praktisk informasjon
Kursets varighet: 1 dag, kl. 09-15.
Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgaten 3, 2. etasje, 5003 Bergen. Oppmøte i foajéen i 1. etasje.
Antall deltakere: 6-16

Lunsj kl. 11-12, dekkes av den enkelte kursdeltaker. Kursdeltakerne kan ha med seg matpakke eller kjøpe lunsj i kantinen i bygget, som har et variert og godt menyutvalg.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har parkeringsmuligheter ved kurslokalet.

Husk å ta med PC til kurset.

Avmeldingsfrist: 15.05.24. 
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta kontakt med kursansvarlig ved behov.

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 
E-post: elisabeth.vedeler@bergen.kommune.no eller britt.nymark@bergen.kommune.no

Produsert av
Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune
Kurssted
Rosenkrantz gate 3, Kursrom Gulating
Tid fra - til
21.05.2024 kl. 09:00-15:00
Intern pris
800
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
5 av 16
Påmeldingsfrist
16.05.2024