Dette kurset gir en grunnleggende kompetanse i tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 

Innhold i kurset:

  • lovverk
  • motstand og tillitsskapende tiltak
  • samtykkekompetanse
  • gjennomføring av tvang

Dette kurset er laget i et samarbeid mellom kommunene Hå og Klepp. Videoene som brukes i kurset er laget av Drammen kommune.

Sist oppdatert
23.10.2023
Læringsformat
Ledige plasser
Ubegrenset