Arbeidsmiljø grunnkurs for verneombud og AMU-medlemmer - 2 dager fysisk kurs

Tema vil fremgå av program for kurset. Dette fremkommer i sin helhet når du har meldt deg på kurset.

NB! For å få godkjent arbeidsmiljø grunnkurs, må du i forkant av det fysiske kurset ha gjennomført følgende e-læringskurs som er en del av opplæringsplanen din:  


HMS grunnkurs: HMS i kommunen - e-læring (KS)
Arbeidstilsynets filmer om varsling av kritikkverdige forhold
Vold og trusler e-læring


Disse e-læringskursene finner du ved å gå inn i LØP/kompetansemodulen. 


Dette kurset trenger ikke gjennomføres hvis du i løpet av de siste 5 år har gjennomført lovpålagt arbeidsmiljø grunnkurs. Dato for gjennomført kurs registreres i så fall på dette kurset i opplæringsplanen din.Prerequisites
Verneombud og medlemmer av AMU/HAMU i Stavanger kommune
Produced by
Stavanger kommune
Participants
Location
Kurs og kompetansesenteret, Sandvigå 7, Torjå
Time from - to
13.02.2024 kl. 08:30-15:00
14.02.2024 kl. 08:30-15:00
Estimated time spent
Antall timer
Course Type
Event
Available seats
8 of 40
Deadline
09.02.2024
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings