Introduksjon i en barnekoordinators funksjon.

Barnekoordinators rolle.
Forventninger og avklaringer i fellesskap.
Veilederen: "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier".
Gjeldende rutiner, lover og regler.

Kurssted: Reier Søbstads veg 18, inngang C, 7078 Saupstad

Forutsetninger
Målgruppe for kurset: Alle som er oppnevnt som barnekoordinator i TK
Produsert av
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Trondheim kommune
Tid fra - til
14.02.2024 kl. 08.30 - 11.30
Tidsbruk
3 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
10 av 15
Påmeldingsfrist
07.02.2024