Velkommen til kurset Sykefraværsoppfølging i HR-Portalen

Kurset har som formål å gi ledere med personalansvar en praktisk innføring i sykefraværsmodulen i HR-Portalen. 

Kurset legger opp til at deltakere får selv trene seg i kursmodulen til Bluegarden, og krever derfor fysisk oppmøte. 

Målet er at deltakere skal bli kjent med de funksjoner som ligger i sykefraværsmodulen, deriblant hvordan du oppretter sak, 

registrerer tiltak, sender inn oppfølgingsplan til sykmelder/NAV og sikrer fortløpende dokumentasjon underveis.

Prerequisites
Ledere med personalansvar
Produced by
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Location
Leütenhaven kursrom Nysgjerrig
Time from - to
13.02.2024 kl. 09:00-10:30
Course Type
Event
Available seats
0 of 14
Deadline
13.02.2024