Velkommen til kurset Sykefraværsoppfølging i HR-Portalen

Kurset har som formål å gi ledere med personalansvar en praktisk innføring i sykefraværsmodulen i HR-Portalen. 

Kurset legger opp til at deltakere får selv trene seg i kursmodulen til Bluegarden, og krever derfor fysisk oppmøte. 

Målet er at deltakere skal bli kjent med de funksjoner som ligger i sykefraværsmodulen, deriblant hvordan du oppretter sak, 

registrerer tiltak, sender inn oppfølgingsplan til sykmelder/NAV og sikrer fortløpende dokumentasjon underveis.

Forutsetninger
Ledere med personalansvar
Produsert av
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Kurssted
Leütenhaven kursrom Nysgjerrig
Tid fra - til
13.02.2024 kl. 09:00-10:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 14
Påmeldingsfrist
13.02.2024