Dok 1: Opprette, importere og publisere dokumenter 


Dette kurset viser deg hvordan du kan opprette og importere ulike type dokumenter i BkKvalitet, og hvordan du sender dem til godkjenning for publisering.


Målgruppe: Ansatte som har fått i oppgave å opprette dokumenter i BkKvalitet.

Læringsmål: Etter endt kurs skal du kunne opprette, importere og publisere dokumenter i BkKvaliet. 

Kursbeskrivelse: Kurset er digitalt og gjennomføres via Teams (vi anbefaler derfor at du har 2 dataskjermer tilgjengelig under kurset). 

NB! Du vil etter påmelding motta en bekreftelse på epost med lenke til Teams. 

Produsert av
Avdeling for kvalitet og styring, Bergen kommune
Kursansvarlig
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
12.06.2024 kl. 09:00-11:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
19 av 50
Påmeldingsfrist
10.06.2024