Velkommen til kurs i universell utforming for planleggere

Dette kurset er et kompetanseprogram om universell utforming for planleggere i kommunene. Kurset er laget av NKF og Telemark Kompetanse på oppdrag av Bufdir og Kommunal- og distriktsdepartementet. I tillegg har vi hatt med referanserepresentanter fra Aldersvennlig Norge, Norges Handikapforbund, Handikappede barns foreldreforening, DiBK og Viken fylkeskommune.

Kurset er laget for å gi en bedre forståelse for hvorfor universell utforming er så viktig, og hvordan du kan ta i bruk metodikk og verktøy i arbeidshverdagen. Kurset består av 7 moduler og vi anbefaler at man tar dem i kronologisk rekkefølge.

Vi ønsker deg lykke til med læringen!

Dette er kapitlene:

  • Hvorfor er universell utforming viktig?
  • Hva menes med universell utforming?
  • Krav til universell utforming i lov og forskrift
  • Medvirkning
  • Universell utforming i plandokumenter og -prosesser
  • Universell utforming gjennom planprosess og byggesak
  • Universell utforming i offentlige anskaffelser, drift og vedlikehold

    Kursbilde: Freepik

Sist oppdatert
08.01.2024
Læringsformat