Målgruppe: Ansatte i etat for psykisk helse og rustjenester, ansatte i etat for sosiale tjenester.

Læringsmål: Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Arbeidet med å redusere vold er komplekst og må tilnærmes fra flere hold. En av de viktigste forutsetningene for å få dette til, er å øke kvaliteten på de daglige samspillene mellom tjenestemottaker og personal, og legge til rette for at tjenestetilbudet skaper minst mulig grad av krenkelse og avmakt for den som mottar hjelpen.  

 

Kursbeskrivelse: MAP er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren. Programmet er eid av de fire regionale helseforetakene, omtalt i nasjonal helse- og sykehusplan og anbefalt i nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern. 

Les mer på: MAP – Sifer 


Kontaktinformasjon til kursarrangør:  mailto:stine.rieber-mohn@bergen.kommune.no


Forutsetninger
Ansatt i etat for psykisk helse og rustjenester eller i etat for sosiale tjenster
Produsert av
Etat for psykisk helse og rustjenester, Bergen kommune
Kurssted
Statsraaden 1 og 2
Tid fra - til
12.06.2024 kl. 08:30-15:30
13.06.2024 kl. 08:30-15:30
Forventet innsats
Krever aktiv deltakelse fra kursdeltakere
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
7 av 20