VELKOMMEN TIL KLINOBS-KURS TRINN 3 (ProACT)

KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse.
Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.

Målsettingen med trinn 3 er å oppnå metodeforståelse og faglig kompetanse gjennom å trene på pasientcase som er gjennkjennbare fra egen tjeneste. På trinn 3 settes fokus på observasjoner, tiltak, risikovurdering og kommunikasjon med annet helsepersonell.

 Innhold i kurset (7 timer)

·       ABCDE

·       Forstå hensikt og bruk av NEWS2

·       Kommunikasjon, ISBAR

·       CASE-trening

HUSK matpakke!
Parkering: Pendlerparkering v/ sykehuset eller på parkeringen ved bensinstasjonen/ Extra butikken. 


Forutsetninger
Ansatte i Ringerike kommune, Modum kommune, Sigdal kommune, Jevnaker kommune, Hole kommune og Krødsherad kommune. Kurset er forbeholdt autorisert helsepersonell som har deltatt på KlinObs trinn 1 og 2 kurs. Presist oppmøte for å få kurset godkjent. HUSK matpakke! Parkering: Pendlerparkering v/ sykehuset eller på parkeringen ved bensinstasjonen/ Extra butikken.
Kurssted
Legevakten, Nordlys
Tid fra - til
03.04.2024 kl. 8:00-15:00
Tidsbruk
7 timer
Forventet innsats
Presist oppmøte og deltagelse på hele kurset for å få kurset godkjent
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
1 av 11