I kommunen sin digitaliseringsstrategi er det fastsatt mål om at fleire oppgåver vert løyst digitalt gjennom effektiv samhandling.

Teams er eit middel for å nå desse måla, og er ein standard programvare som blir innført i heile kommune-Noreg.


Sist oppdatert
29.01.2024
Læringsformat
Ledige plasser
Ubegrenset