KlinObsKommune - ProACT- trinn 3.

KlinObsKommune

  • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
  • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
  • Målgruppe: Alle helsearbeidere med 50% stilling og mer i Pleie og Omsorg Sigdal Kommune. . Må ha gjennomført trinn 1 og 2. 
  • Instruktører på kurset er en lokal instruktør samt en fra legevakta på Ringerike.
  • Påmelding etter avtale med egen leder - pga drift. 
  • Du må delta aktivt i kursopplæringen for å få kurset godkjent - kan ikke bare observere. 

Forutsetninger
Forutsetter at du har fullført grunnleggende ferdigheter trinn 1 og HHLR trinn 2.
Produsert av
Kompetansenettverket Ringeriksregionen
Deltakere
Kurssted
Møterom dagavdelingen
Tid fra - til
Dato: 21.05.24 Kl: 08:00 - 15:00 .
Tidsbruk
1 dag
Forventet innsats
12 deltakere
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
8 av 13