Det arrangeres opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid.

HMS opplæring i Bamble kommune er et samarbeid mellom Kompetansesenteret Halen gård og Bedriftshelsetjenesten.

Målgruppen for opplæringen er ledere og verneombud. Alle nye ledere og verneombud bør delta.

Aktuelle temaer i HMS opplæringen er: Arbeidsmiljøloven og rolleavklaring, systematisk og praktisk HMS arbeid, det fysiske-, organisatoriske- og psykososiale arbeidsmiljøet

Det planlegges for gjennomføring av fysisk opplæringsdager i tillegg til HMS e-læring.  

Forutsetninger
For ledere og verneombud
Produsert av
Kompetansesenteret Halen gård i samarbeid med Bedriftshelsen
Deltakere
Kurssted
Halen gård - Storsalen
Tid fra - til
21.05.2024 kl. 08:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
11 av 30
Påmeldingsfrist
16.05.2024