Om dette kurset

Samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte er helt sentralt for at kommunen skal kunne levere og utvikle kvalitativt gode tjenester til innbyggerne. Den viktigste arenaen for dette er gjennom partssamarbeidet og ordningen med tillitsvalgte.

De sentrale partene i Bergen kommune er enige om å styrke partssamarbeidet i hele organisasjonen, og at det skal skje gjennom blant annet felles skolering av ledere og tillitsvalgte.

Fellesskoleringen består av denne dagsamlingen i tillegg til et obligatorisk digitalt forkurs.

Fellesskoleringen i sin helhet vil ta for seg Hovedavtalens bestemmelser som regulerer forholdene mellom partene, blant annet:

  • rammer for partssamarbeidet
  • rolleforståelse
  • samhandlingsformer, samarbeid og medbestemmelse

Målgruppe: Styrer i barnehage og leder ved PPS som har ansvar for eller deltar i partssamarbeidet på arbeidsplassen.                                                          Tillitsvalgte som kalles inn til og deltar i drøftingsmøter på arbeidsplassen.

Læringsmål:                                                                                                                                                                                                                     

·        Grunnleggende forståelse for partssamarbeidet og hovedavtalens formål og intensjoner for best mulig samarbeid mellom partene

·        Hvordan skape gode prosesser mellom partene

·        Hvordan skape tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller

·        Få kunnskap og forståelse for rammene for samarbeidet

·        Hvordan utvikle gode tjenester

Avmeldingsfrist: 03.04.24 

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: Tone.digranes@bergen.kommune.no

 


Forutsetninger
Gjennomført digitalt kurs
Produsert av
Etat for barnehage, Bergen kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Kurssted
Wigandgården - Loftet
Tid fra - til
04.04.2024 kl. 09:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
67 av 80
Påmeldingsfrist
02.04.2024