HMS og arbeidsmiljø opplæring - Oppvekst - Vår 2024

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og arbeidsmiljø er sentralt for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet er summen av de fysiske, psykiske, sosiale og organisatoriske forholdene på en arbeidsplass.

Som ledere eller verneombud har dere et ansvar i å sørge for at arbeidsmiljøet for de ansatte i kommunen er trygt, helsefremmende og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Denne opplæringen er utviklet for å gi dere en grundig forståelse av HMS-prinsipper og hvordan dere kan integrere dem i deres ansvarsområde. Opplæringen er obligatorisk og vil gi dere kunnskap og verktøy som vil hjelpe dere med det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og samtidig oppfylle kravene i HMS og arbeidsmiljø-lovgivningen.

Ledere og verneombud innen Oppvekst vil bli prioritert til å delta på opplæringen i april, men det vil bli satt opp fortløpende nye datoer for opplæring innen helse og øvrige.

Kursdatoer, fysiske samlinger:

1. samling: 4. April
2. samling: 11. April
3. samling: 18. April

Kurset er delt  inn i flere deler som omhandler temaer som; systematisk HMS, organisatoriske forhold, ergonomiske forhold, fysiske og psykososiale forhold. Kurset inneholder e-læring med tekst, oppgaver og filmer. Dette må gjennomføres i forkant av samlingene. Når alle delene av e-læringen er gjennomført, består to passeringstester og har deltatt på tre samlinger, får du kurset registrert som fullført og kan hente ut ditt kursbevis.


Opplæringen består blant annet av:
  • Arbeidsgiver, arbeidstaker, leder, verneombudet og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • Krav til systematikk i HMS-arbeidet
  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • Varsling
  • Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?

  • Faglig materiell som forberedelse til samlingene (video, tekst, caser og oppgaver)
  • Refleksjonsbok som må arbeides med før og på samlingene 
  • Agenda og møtested for tre samlingsdager 

Mål for kurset: Gjennom denne HMS-opplæringen vil vi utforske grunnleggende prinsipper for HMS, og hvordan disse prinsippene kan implementeres i kommunens daglige drift. Vårt mål er å gi dere kunnskap og verktøy som vil hjelpe dere med å lede med fokus på helse, miljø og sikkerhet, og samtidig oppfylle kravene i HMS-lovgivningen.

Modulene i kurset åpnes 2 uker før kursstart.

Når du melder deg på dette kurset, er du påmeldt alle kursdagene.

Sted: Alle samlingene holdes i Gandalf på Tune Administrasjonsbygg, i underetasjen.

Målgruppe: Kurset er obligatorisk for nye ledere, tillitsvalgte og verneombud, jf. krav i arbeidsmiljøloven §§ 3-5, 6-5 og 7-4.

Kursholdere: HR, Hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten.


Sist oppdatert
29.02.2024
Læringsformat
Ledige plasser
29 av 70
Påmeldingsfrist
27.03.2024